Ztráta vlasů; po cytostatikách je alopecie dočasná.

Nezhoubný, roste omezeně a nezakládá dceřiná ložiska. Při růstu může utlačovat okolní tkáně. Bývá lépe opouzdřen a lépe se určují hranice pro jeho odstranění.

Odběr malého vzorku tkáně k vyšetření.

Výpočetní tomografie. Jedná se o zobrazovací metodu, která umožňuje za použití rentgenového záření zobrazit celé tělo v sérii řezů. Zobrazuje i měkké tkáně, například slezinu, ledviny, mozek nebo svalstvo.

Látky tlumící růst a rozmnožování buněk.

Jedná se o léčbu nádorů, při které jsou do organismu vpravovány látky toxické pro buňky rozmnožující se dělením. Protože chemoterapie není přesně zacílena, jsou při ní ničeny nejen buňky nádorové, ale i ty zdravé, což vede k obtížím při léčbě (například vypadávání vlasů).

Schopnost organismu bránit se cizorodým látkám a patogenům.

Léčba upravující obranyschopnost organismu.

Podávání roztoku do cévního systému (do žíly).

Nádorové onemocnění krevních buněk. Kostní dřeň tvoří velké množství bílých krvinek, které ale nejsou schopny plnit své normální funkce.

Odběr mozkomíšního mohu z páteřního kanálu.

Zhoubný, zakládá dceřiná ložiska (metastázy). Při růstu ničí okolní tkáně a často do nich prorůstá. Hranice pro jeho odstranění se určují obtížně.

Vzdálená ložiska zhoubného nádoru.

Magnetická rezonance. Zobrazovací technika používaná pro zobrazování vnitřních orgánů lidského těla. Využívá silné magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí.

Gen, jehož porucha může způsobit vznik zhoubného bujení.

Původ a vývoj nádoru.

Lékařský obor zabývající se výzkumem, diagnózou a léčbou nádorových onemocnění.

Před narozením.

Neboli ozařování, jedná o formu léčby, při které se nádor cíleně ozařuje ionizujícím zářením. Energie záření se předává do nádoru a nádor je tím poškozován.

Opětovné objevení příznaků nemoci, která byla v klidovém období.

Pacient po léčbě nemá žádné příznaky ani obtíže, ani nejsou patrny známky nádoru.

Provádění preventivních zdravotních testů na určených skupinách obyvatel se záměrem zachytit možné vznikající onemocnění již v raném stádiu.

Pevný, často ohraničený nádor.

Odběr kostní dřeně z hrudní kosti.

Nádor, který je opakem pevného nádoru, zpravila leukémie.

Nádor, novotvar; místní bezúčelné a nadměrné bujení tkáně. Vychází z buněk vlastního těla, které trvale rostou a neberou v potaz potřeby organismu.

Užívá se k neinvaznímu zobrazování tkání uvnitř organismu.