Ať to není tabu

Když se Markétka podruhé léčila s nádorovým onemocněním, začala si psát blog s názvem Onkoteen. Na něm se snažila přiblížit vrstevníkům i dalším lidem ze svého okolí, jaké to je žít s onkologickou diagnózou. Během léčby si totiž uvědomila, že její kamarádi ani spolužáci nemají o dětské onkologii téměř žádné znalosti. Nevěděli, proč jí padají vlasy, jak probíhá chemoterapie ani proč během ní nemůže vycházet mezi lidi. Nevěděli, jak se k ní vlastně mají „správně“ chovat. Markétka také měla z vlastní zkušenosti pocit, že téma dětské onkologie je v České republice tabu, lidé se o něm zdráhají mluvit a cíleně se mu vyhýbají. Někteří z nich si z důvodu nedostatku informací dokonce mohou myslet, že nádorové onemocnění je u dětí velice vzácné nebo dokonce nemožné.

Hlavním posláním osvětové kampaně spolku Nové háro, která nese název „Ať to není tabu“, je tedy zvýšení celkového povědomí o problematice dětské onkologie a také detabuizování tohoto tématu.

Proč je důležité mít povědomí o dětské onkologii?

Povědomí nejen o nemoci samotné, ale také o tom, jak ovlivňuje děti, kterým zasáhla do života, je velmi důležité hned z několika důvodů.

  1. Rozpoznání varovných příznaků: Znalost varovných příznaků dětských nádorů zvyšuje šanci na včasný záchyt onkologického onemocnění. Včasné podchycení je přitom klíčové – pokud se nemoc podaří diagnostikovat včas, šance na uzdravení je několikanásobně vyšší.
  1. Správné chování k nemocným: Ti, kteří o dětské onkologii mají bližší informace, dovedou s nemocnými dětmi snadněji komunikovat a lépe se do nich vcítit. Častým problémem, který pramení z nedostatečné informovanosti, je totiž špatné chování směrem k malým pacientům. Týká se to především kamarádů a spolužáků, kteří nevědí, co se s jejich vrstevníkem děje. Od toho se odvíjí, že si nejsou úplně jisti, jak se k němu mají chovat. To má nežádoucí účinky na pacientovu psychickou pohodu a bohužel to mnohokrát ztěžuje celou léčbu. Vyléčené děti navíc mají mnohdy problém se znovu plně zapojit do kolektivu, protože spolužáci se jim smějí, že nemají vlasy nebo mají dokonce obavy, že je nádorové onemocnění nakažlivé.

Krátký pohled do historie dětské onkologie u nás:

  • 60. léta 20. století – onkologicky nemocným dětem se začal v tehdejším Československu věnovat lékař a profesor Josef Koutecký
  • 1974 – vybudována samostatná Stanice dětské onkologie
  • 1978 – vznik Oddělení dětské onkologie, jehož se stal profesor Koutecký primářem
  • 1. června 1983 – vznik první samostatné Kliniky dětské onkologie ve Fakultní nemocnici Motol, kde sídlí největší pracoviště pro léčbu dětských malignit v ČR dodnes

Úspěšnost léčby a její vývoj:

Úspěšnost onkologické léčby u nádorů v dětském věku byla v 70. letech v naší zemi prakticky nulová. Přežívalo kolem 3% dětských pacientů, 97% dětí své onkologické diagnóze podlehlo. Postupně se prognóza dětských pacientů zlepšovala a to především díky rozvoji specializovaných pracovišť s moderním diagnostickým a léčebným vybavením. Na přelomu 20. a 21. století dosahovala úspěšnost léčby dětských onkologických pacientů v České republice 83%. Úspěšnost léčby nadále pozvolna stoupá a v současné době se naprostá většina dětí a dospívajících vyléčí. Mnohdy si ale nese dlouhodobé následky.

Rozpoznejte včas příznaky

Mapa oddělení dětské onkologie

Pracoviště zajišťuje komplexní pediatricko-onkologickou péči pro dětské pacienty všech věkových kategorií. Klinika zahrnuje šest lůžkových oddělení, specializované ambulance, denní stacionář a moderní laboratorní centrum.

Webové stránky: www.fnmotol.cz

Telefon: +420 224 436 401

E-mail: kdho@fnmotol.cz

Adresa:

Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Hematoonkologické oddělení a hematoonkologická ambulance jsou součástí dětské kliniky. Poskytují léčebnou péči dětem se všemi typy krevních onemocnění, včetně onkologických. Klinika poskytuje komplexní péči dětským pacientům od kojeneckého věku až do dospívání.

Webové stránky: www.detskaklinika.cz

Telefon:

+420 585 854 476 (lůžkové oddělení)
+420 588 444 429
+420 588 443 668 (ambulance)

Adresa:

Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 6
775 20 Olomouc

Pracoviště je součástí dětské kliniky a zajišťuje lékařskou péči v oboru hematoonkologie dětem s lymfoblastickou leukémií a dále také sdílenou onkologickou péči dětem s nádorovými onemocněními.

Webové stránky:  www.fnhk.cz

Telefon:  +420 495 831 111

Adresa:

Dětská klinika
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Hemato-onkologické oddělení je součástí dětské kliniky. Je akreditováno pro diagnostiku a léčbu pacientů s maligními krevními chorobami. Péče je realizována v lůžkové části kliniky a ve specializované ambulanci.

Webové stránky: dk.fnplzen.cz

Telefon:

+420 377 104 337 (lůžková část)
+420 377 104 672 (ambulance)

Adresa:

Hemato-onkologické dětské oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej Svobody 923/80
32300 Plzeň

Pracoviště poskytuje pacientům komplexní pediatricko-onkologickou péči, včetně odpovídajícího psychosociálního zázemí pro nemocné děti i jejich rodiny. Klinika zahrnuje tři lůžková oddělení, všeobecnou i specializované ambulance a stacionář. Ve spolupráci s Nadačním fondem Krtek klinika provozuje Domácí hospic.

Webové stránky: www.fnbrno.cz

Telefon: :+420 532 231 111

E-mail: kriva.jana@fnbrno.cz

Adresa:  

Klinika dětské onkologie
Černopolní 9
613 00, Brno

Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie zajišťuje péči dětem se všemi typy krevních onemocnění, včetně dětských onkologických onemocnění (leukémie). Dlouhodobě spolupracuje s řadou českých i zahraničních center. Pracoviště pečuje o pacienty do dovršení 19 let života. Většina péče je poskytována ve dvou ambulantních zařízeních. Součástí pracoviště je také denní klinika a lůžková část.

Webové stránky:

www.fno.cz

Telefon:

+420 597 373 631
+420 597 373 632
+420 597 373 531 (denní klinika)
+420 597 373 532 (ambulance)

Adresa:  

Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie
Budova D, Dětský pavilon, 2. patro
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava

Dětská hematoonkologie je součástí dětského oddělení a poskytuje veškerou zdravotní péči dětem od 1 měsíce do 18 let včetně. Hematoonkologická stanice se stará o děti s nádorovými onemocněními a poruchami krvetvorby.

Webové stránky: www.nemcb.cz

Telefon:

+420 387 876 376
+420 387 876 355

E-mail: detske@nemcb.cz

Adresa:

Nemocnice České Budějovice, a.s.
B. Němcové 585/54
370 01 České Budějovice

Dětské hemato-onkologické centrum je součástí dětské kliniky. Zabývá se především léčbou dětských pacientů s leukémií a dalšími závažnými onemocněními krevního systému. Jedná se o regionální centrum, ve kterém je na lůžkové stanici léčeno v průměru osm malých pacientů s vybranými typy leukémie.

Webové stránky:

www.kzcr.eu

Telefon: +420 477 112 303

Adresa:

Dětská klinika
Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Videa

Přehrát video

Rozhovory

Hledej / označuj