154. Matěj

Matěj si přál i v době léčby onkologického onemocnění vypadat co možná nejnormálněji a tak chtěl paruku. Přání jsme mu moc rádi splnili ve spolupráci s firmou BenefIt Management s. r. o., která nám na výrobu jeho nového hára přispěla částkou 10tis.